Mediator, kim jest i kiedy może pomóc?

Już od najmłodszych lat człowiek uczy się czym jest konflikt. Bez wątpienia to nic przyjemnego. Dwie skłócone strony, mają swoje racje i najczęściej same nie potrafią dojść do porozumienia, bardzo silnie trzymając się swojego stanowiska czy opinii. Tutaj najczęściej potrzebna jest osoba, która potrafi ocenić sytuację "na chłodno". Nie poddaje się ona emocjom i potrafi sprawić, że skłóceni podają sobie rękę na zgodę, to właśnie jest mediator. Rzecz jasna sprawy, które wymagają jego udziału nie zawsze dotyczą błahych sytuacji. Jednak potrafi on pomóc ludziom potrzebującym wsparcia w osiągnięciu porozumienia w sprawach rodzinnych, karnych czy gospodarczych. Kontakt do mediatora w Płocku znajduje się pod adresem: Mediator Płock- kliknij

mediator w Płocku, mediacje

Dlaczego mediacje są dobrym rozwiązaniem?

Jak zostało już napisane, mediator jest osobą bezstronną, nie może on kierować się w sporze otrzymaniem własnych korzyści z jego rozwiązania. Rozwiązywanie sporów jest często bardzo kosztowne, działające w emocjach strony często nie myślą racjonalnie, a nawet zdarza się, że stres i niepewność przypłacają własnym zdrowiem. Mediator w Płocku swoją pracę nazywa swoją pasją, to ważne aby móc dokładnie przyjrzeć się problemowi, przygotować się do pracy z ludźmi i w końcu pomóc im doprowadzić do consensusu. Pomimo tego, że w mediacjach często potrzebna jest wiedza z zakresu prawa, to w odróżnieniu od decyzji wydawanych przez sąd, kiedy pomaga nam mediator spór zakończyć się ma korzystnie dla obu stron. Cały proces polega tu bowiem na wysłuchaniu skłóconych, zrozumieniu ich emocji, racji i podjęciu próby poprowadzenia ich tak , aby każdy był zadowolony. Wówczas konflikt można uznać za zakończony. Przyczyna niezgody między ludźmi, to najczęściej odmienne poglądy. Dzięki pomocy mediatora każda ze stron uczy się, jak zrozumieć drugą stronę. Kiedy już się to uda, dużo łatwiej jest wypracować plan na to, w jaki sposób sprawę można rozwiązać. Jeżeli już się to uda, mediator pomaga określić kto i jakie kroki musi w związku z droga do rozwiązania podjąć. W sporach rozstrzyganych na sali sądowej nieważne są emocje stron. Wyrok zapada w oparciu o prawo, często pozostawia poczucie niesprawiedliwości u przegranego. Kiedy zapada decyzja o skorzystaniu z mediacji, można nauczyć się rozmawiać, słuchać siebie nawzajem i być może dzięki temu uniknąć konieczności rozwiązywania sporu na sali sądowej.>

Jak wygląda proces mediacji w Płocku?

Na początku trzeba zaznaczyć, że decyzja o próbie podjęcia rozmowy i rozwiązania konfliktu z pomocą mediatora jest dobrowolna. To alternatywa dla procesów sądowych np w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi, sprawach rozwodowych lub innych, które angażują bardzo emocjonalnie. Istotne również jest to, że każda ze stron w każdej chwili może zrezygnować i odmówić dalszej współpracy. W sytuacji, gdy sprawa trafia do sądu niestety musi się zakończyć. W mediacjach w Płocku najważniejsze jest, aby obie strony były równe i miały taką samą szansę wypowiedzenia się i przedstawienia swojego punktu widzenia. Jeżeli z jakiegoś powodu mediator nie jest wstanie ograniczyć kierowania się w danej sprawie własnymi emocjami, czy przekonaniami, wówczas nie podejmuje się on współpracy, gdyż byłoby to niezgodne z ideą jaka mediacjom przyświeca.>

Decyzja o próbie podjęcia mediacji jest decyzją dojrzałą, odpowiedzialną i rozsądną, Dzięki nim można się nauczyć panować nad emocjom, zrozumieć je, ale także zrozumieć emocji drugiej strony. Rozmowa i analiza sytuacji konfliktowej daje ogromne możliwości. Bardzo ważny jest też czas, który możemy oszczędzić, ponieważ czasem spór udaje się rozwiązać w ciągu kilku spotkań, a nie trwa on latami, jak często wtedy, gdy sprawa trafi do sądu. Mediacje w Płocku to idealne rozwiązanie, spróbować warto, w końcu prowadzą one do osiągnięcia porozumienia i nie pozostawiają jednej ze stron z poczuciem przegranej.>